Persoonlijk Advies

Oprichting The Next Consultant Group

Young Consultant bundelt krachten met Student Consultant en Smart Consultant in The Next Consultant Group.

TNCG Student Consultant (1)

Na de oprichting van Student Consultant hebben Reno Kochanowski en Jorick in 2023 Young Consultant opgericht. Daarnaast hebben in 2023 oud student consultants Fabian van Riesen en Youri Staal de spin-off Smart Consultant opgericht, het eerste studentenadviesbureau gericht op hbo studenten. De drie BVs hebben ervoor gekozen de krachten te bundelen binnen het overkoepelende bedrijf The Next Consultant Group (TNCG). Graag lichten wij deze keuze verder toe. 

Young Consultant valt vanaf heden samen met Smart Consultant en Student Consultant onder The Next Consultant Group (TNCG). TNCG zal hier dienen als een shared service center. Alle ondersteunende afdelingen zoals Backoffice, Marketing, Talent Development en Customer Excellence zijn onderdeel van het shared service center. Young Consultant kan, net als Student Consultant en Smart Consultant, voor deze ondersteunende taken beroep doen op TNCG. Hierdoor kan Young Consultant zich volledig richten op de kerntaken, op groei en op het nastreven van de gezamenlijke purpose: “Developing the Future of Consulting”. De belangrijkste factor om TNCG op te richten is dan ook het benutten van synergievoordelen tussen Smart Consultant, Student Consultant en Young Consultant op deze gebieden.  

De drie bedrijven onder TNCG blijven echter in essentie wel aparte bedrijven met een eigen cultuur en met eigen young professionals. Het hoofddoel van TNCG blijft daarmee ondersteuning bieden en het behalen van synergievoordelen voor de drie organisaties. 

Consultancy.nl ging in gesprek met onze managing partners Reno Kochanowski en Jorick Schilken. Lees het artikel hier.