Persoonlijk Advies

Privacy Verklaring

Young Consultant, gevestigd te Professor Verbernelaan 37e, 5037 AD, Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

Professor Verbernelaan 37e, 5037 AD, Tilburg 

+31 643839340 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Young Consultant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Data die wij tot onze beschikking hebben blijft binnen onze organisatie en dus ook binnen de EU. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

Klanten: 

 • Voor- en achternaam 

 • E-mailadres 

 • Telefoonnummer 

Voor sollicitanten verwerken wij bovendien de volgende gegevens:  

 • Woonplaats (postcode en huisnummer) 

 • Persoonlijke kenmerken (geslacht) 

 • Beeldopnames (foto) 

 • Adres 

 • CV 

 • Opleidingsinstituut- en niveau 

 

Daar komen voor medewerkers en alumni de volgende gegevens bij: 

 • Identificatiegegevens (geboortedatum) 

 • BSN 

 • Nationaliteit 

 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer) 

 

Websitebezoekers: 

 • Voor meer informatie over de persoonsgegevens die worden verzameld bij het bezoeken van de website van Young Consultant: lees hier meer over hoe wij met cookies omgaan. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over/van websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jorick.schilken@young-consultant.nl. Wij zullen deze informatie dan direct verwijderen. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Young Consultant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

 • Het uitvoeren van analyses omtrent websiteverkeer. 

 • Het te kunnen bellen indien dit nodig is om contact op te nemen. 

Binnen Young Consultant hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en transparantie over hoe we uw persoonsgegevens behandelen. In overeenstemming met de AVG willen we u informeren over wie binnen ons bedrijf toegang heeft tot persoonsgegevens en met welk doel. 

 • Sales en Marketing Team: Ons Sales- en Marketingteam verwerkt persoonsgegevens van klanten met als hoofddoel het onderhouden van zakelijke relaties, het verstrekken van informatie over onze producten en diensten, en het uitvoeren van gerichte marketingactiviteiten. Teamleden hebben beperkte toegang tot relevante persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van deze taken. 

 • Recruitment Team: Het Recruitment Team verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten met als doel het evalueren van geschiktheid voor openstaande functies en het beheren van het wervingsproces. Teamleden hebben toegang tot sollicitatiegegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze taken.  

Wij zorgen ervoor dat alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens dit doen in overeenstemming met ons privacybeleid en wij zorgen ervoor dat zij gebonden zijn aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. Uw privacy is belangrijk voor ons, en we nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld. Voor eventuele vragen over ons privacybeleid of de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via jorick.schilken@young-consultant.nl. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Young Consultant verwerkt geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen zorgvuldig mogelijk.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Young Consultant) tussen zit. Young Consultant gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  

 • Hubspot 

 • Google analytics 

 • Google ads 

 • Umbraco 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Young Consultant bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De exacte bewaartermijn is afhankelijk van de categorie persoonsgegevens en het doel waarvoor ze verwerkt worden. De gegevens worden in overeenstemming met de (wettelijke) bewaartermijnen bewaard en niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Young Consultant verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Privacybeleid van derden

Op de website van de Young Consultant zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot Young Consultant behoren. Young Consultant draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens en adviseert u daarom u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Young Consultant gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Young Consultant gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Young Consultant. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jorick.schilken@young-consultant.nl. Om te voorkomen dat uw data bij de verkeerde personen terecht komt, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy de volgende onderdelen op de kopie onleesbaar:  

 • Pasfoto 

 • Machine readable zone 

 • Paspoortnummer 

 • Burgerservicenummer 

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Young Consultant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via jorick.schilken@young-consultant.nl

 

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt in februari 2024