Persoonlijk Advies

Jezelf ontwikkelen als Young Professional

Strategieën voor Young Professionals om persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen.

Untitled Design (2)

Strategieën voor Young Professionals om persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen

In een steeds competitievere en veeleisendere arbeidsmarkt is het van cruciaal belang dat young professionals hun persoonlijke en professionele ontwikkeling ondersteunen. Door hun potentie te maximaliseren en succes te behalen in hun carrière kunnen young professionals niet alleen hun individuele groei en productiviteit bevorderen, maar ook het risico op burn-outs minimaliseren. Uit onderzoek van het CBS blijkt namelijk dat 21% van de young professionals regelmatig burn-out gerelateerde klachten ervaren (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). Dit aantal neemt niet alleen toe, maar de klachten worden ook steeds ernstiger, blijkt uit een enquête van TNO (Van Den Heuvel et al., 2022). In dit artikel verkennen we enkele strategieën waarmee young professionals de uitdagingen van de moderne werkomgeving kunnen navigeren en effectiever hun persoonlijke en professionele doelen kunnen realiseren. We gingen hiervoor in gesprek met Rani Zuijdervliet, een doorgewinterde no-nonsense psycholoog, trainer, coach, spreker en auteur van 'Hoe overleef ik mijn eerste baan?’. Ze deelt haar expertise over young professionals, coachend leiderschap en chronische stress/burn-out.    

  

Strategieën voor Communicatieontwikkeling  

Om burn-outs te verminderen is het verbeteren van communicatievaardigheden van cruciaal belang. Rani wijst erop dat een constructieve denkwijze voorafgaat aan effectieve communicatie. Starters willen vaak een perfect imago uitstralen, mede beïnvloed door social media, wat openheid over persoonlijke zorgen en grenzen kan belemmeren. Deze angst voor afwijzing verhoogt het risico op stress en burn-outs. Succes in hun carrière vereist echter dat ze duidelijk en assertief communiceren met leidinggevenden en collega's, wat essentieel is voor het onderhouden van professionele relaties. Managers waarderen werknemers die helder hun behoeften kunnen uiten, wat helpt om de juiste ondersteuning te krijgen en stress te verminderen. In plaats van hints te geven, zoals 'Het is best druk op het moment', is het effectiever om direct te communiceren: 'Het is op dit moment te druk voor mij met project A, B en C. Ik merk dat ik slecht slaap en zie er zondagavond tegenop om weer te gaan werken. Ik heb hulp nodig bij het prioriteren van mijn werkzaamheden.' Op deze manier help je jezelf maar ook je manager.   

  

Vooroordelen beperken  

Binnen een bedrijf zijn vaak veel verschillende generaties vertegenwoordigd, wat kan leiden tot vooroordelen vanuit zowel de young professional als de oudere generatie. Zo zouden young professionals niet hard willen werken of denken alles beter te weten, en zou de oudere generatie niet flexibel zijn en niet willen veranderen. Al die vooroordelen leiden tot een mismatch tussen de top en de onderkant van de organisatie als het gaat om; ambitie, normen en waarden, hiërarchie/aansturing, beloning, werk-privé balans en de definitie van ‘hard werken’. Voor young professionals is generatiemanagement een essentiële strategie om bewustzijn te verhogen rond (onterechte) vooroordelen, wat resulteert in een toegankelijkere werkomgeving waarin jongere en oudere generaties elkaar beter begrijpen en respecteren. Dit gaat verder dan alleen de jongste generatie aan te sporen zich aan te passen; het is het zoeken naar verbinding tussen verschillende generaties om elkaar aan te vullen. Een dergelijke aanpak kan leiden tot een meer inclusieve cultuur waarin diverse perspectieven worden gewaardeerd en benut om gezamenlijke doelen te bereiken. Zoals Rani aangeeft, kan de jongste generatie vaak vernieuwing brengen door hun frisse blik en kennis van de nieuwste technologieën, terwijl de oudere generatie kan helpen deze vernieuwingen haalbaar te maken en effectief te implementeren.  

Strategieën voor Zelfmanagement   

Effectief zelfmanagement is essentieel voor het succes als young professional en hun carrière. Dit omvat het vermogen om tijd effectief te beheren, stress te beheersen en doelen te stellen die leiden tot persoonlijke en professionele groei. Hierbij is ook timemanagement een cruciale vaardigheid om productiviteit te maximaliseren en deadlines te halen. Het omvat het identificeren van prioriteiten, het stellen van realistische doelen en het plannen van taken op een efficiënte manier. Het stellen van doelen is een krachtige manier om richting te geven aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelstellingen te formuleren, kunnen young professionals niet alleen hun vooruitgang effectief monitoren, maar ook gericht blijven op het realiseren van succes in hun carrière. Het gebruik van SMART-doelen stelt hen in staat om hun taken en verantwoordelijkheden systematisch te plannen en uit te voeren, wat bijdraagt aan een snellere professionele groei en efficiëntere doelverwezenlijking.   

  

Pratische Tips voor Groei en Vooruitgang  

Young professionals willen tegenwoordig dat alles snel gaat, een promotie, professionele erkenning, en succes in hun carrière. Rani merkt op dat de huidige generatie is opgevoed met het idee dat alles mogelijk is en dat geluk maakbaar is, wat leidt tot de overtuiging dat men alles kan en moet doen. Dit gevoel dat men constant op hoog tempo moet presteren en altijd gelukkig moet zijn, kan leiden tot angstklachten, chronische stress of burn-outs. Dit wordt verder versterkt door de competitieve aard van de consultancybranche en het grote aantal sollicitanten per vacature. Dit kan en moet anders. Young professionals kunnen beginnen met het stellen van duidelijke prioriteiten, zowel in hun professionele als persoonlijke leven, waardoor ze een betere balans kunnen aanbrengen in hun leven. Door te bepalen wat echt belangrijk is voor hun carrière en welzijn, kunnen ze gerichter hun energie en tijd investeren en verhogen ze hun productiviteit op werk. Het is belangrijk voor young professionals om grenzen te stellen en zichzelf toe te staan om soms een stap terug te doen. Dit kan betekenen dat ze zichzelf toestemming geven om 'nee' te zeggen tegen extra taken of verantwoordelijkheden die hun al overladen schema verder belasten.  

 

Wees bewust van verschillende leiderschapsstijlen   

Het is belangrijk voor een young professional om zich bewust te zijn van verschillende leiderschapsstijlen en te begrijpen welke stijl het beste past bij verschillende situaties. Leidinggevenden maken vaak gebruik van het situationeel leiderschap model van Hersey en Blanchard, waarbij ze hun leiderschapsstijl afstemmen op het competentieniveau en de bereidheid van de young professional. Dit model omvat vier leiderschapsstijlen die variëren in taakgerichtheid en mensgerichtheid: begeleiden, leiden, steunen en delegeren (Mulder, 2023). Begeleiden houdt in dat je specifieke instructies krijgt, regelmatig de voortgang wordt gecheckt en er veel toezicht is op de uitvoering. Leiden vergroot juist de zelfstandigheid voor de young professional door bijvoorbeeld extra scholing. Bij steunen word je meer betrokken en gekeken waar de young professional door geprikkeld wordt. Bij delegeren krijg je volledig de verantwoordelijkheid en vrijheid. Elk van deze stijlen kan effectiever zijn, afhankelijk van de specifieke situatie. Als young professional is het daarom waardevol om te herkennen welke stijl op een bepaald moment het meest geschikt is en hier flexibel op in te spelen. Het is ook nuttig om te werken aan de stijlen die minder goed bij je passen, zodat je hier beter mee kunt omgaan en jezelf verder kunt ontwikkelen.  

  

Conclusie  

Samen met Rani keek Young Consultant naar strategieën voor young professionals om persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen en streven naar een succesvolle carrière. Door te focussen op communicatieontwikkeling kunnen ze effectiever samenwerken en relaties opbouwen. Het belang van het beperken van vooroordelen tussen verschillende generaties wordt benadrukt, evenals het stellen van doelen, het beheren van tijd en stress, en het identificeren van prioriteiten. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar het stellen van SMART-doelen en het omgaan met verschillende leiderschapsstijlen. Met deze diverse strategieën kunnen young professionals hun ontwikkeling bevorderen en carrièredoelen nastreven.   

 

Bronnen: 

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020, April 14). Werkgerelateerde psychische vermoeidheid werknemers, 2019. Centraal Bureau Voor De Statistiek. https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/16/werkgerelateerde-psychische-vermoeidheid-werknemers-2019  

Mulder, P. (2023, March 17). Situationeel Leiderschap Model: de uitleg - Toolshero. Toolshero. https://www.toolshero.nl/leiderschap/situationeel-leiderschap/ 

Van Den Heuvel, S. G., Fernandez Beiro, L., & Van Dam, L. M. C. (2023). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022. TNO. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2023/nationale-enquete-arbeidsomstandigheden--nea---2022-onderzoeksbeschrijving  

Waar wil jij naartoe met je carriere? Loopbaan coaching brengt je verder. (n.d.). Rani Zuijdervliet | Coach En Trainer. https://ranizuijdervliet.nl/