Persoonlijk Advies

Hoe kan GenZ de Consultancy updaten?

Uit een generatieonderzoek onder Gen Z-consultants heeft Young Consultant enkele overkoepelende thema's geïdentificeerd die zowel werkenergie opwekken als energie wegnemen.

Untitled Design (1)

 

Uit een generatieonderzoek onder consultants van Generatie Z heeft Young Consultant enkele overkoepelende thema's geïdentificeerd die zowel werkenergie opwekken als energie wegnemen. Deze energieopwekkers laten zien waar Generatie Z het meest naar verlangt in hun werk. Het actief ondersteunen van deze aspecten kan leiden tot een positieve werkomgeving en verhoogde teamprestaties. Aart Bontekoning, PhD in 'generatie-diversiteit in organisaties', deelt zijn expertise op het gebied van hoe Generatie Z de werkvloer binnen consultancy kan vernieuwen en verouderde sociale processen kan updaten. Door te kijken naar de top 5 energieopwekkers voor Generatie Z en het om te draaien van de top 5 energiewegnemers, kunnen verouderde processen worden geüpdatet. 

Als eerste is het belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat de top 5 energieopwekkers, de top 5 energiewegnemers en de omgedraaide energiewegnemers zijn. Young Consultant voerde een generatie-onderzoek uit onder een aantal young professionals en analyseerde de bevindingen, die volgens Bontekoning parallel lopen aan zijn eigen onderzoek naar Generatie Z. Dit onderzoek omvatte meer dan 25 sessies met GenZ-groepen in verschillende organisaties. Zie onderstaand overzicht voor de samengevatte informatie: 

 

Whatsapp Image 2024 05 01 At 14.48.51

 

Waarom is het van belang om deze energieopwekkers en -wegnemers inzichtelijk te krijgen? Het antwoord wordt duidelijk door het generatie-onderzoek, dat aantoont dat jonge generaties sociale vernieuwingen met diverse positieve effecten in organisaties brengen. Deze vernieuwingen vergroten de overlevingskans van teams, afdelingen en organisaties door flexibiliteit en aanpassingsvermogen te stimuleren. Ze introduceren nieuwe ideeën en benaderingen, wat helpt bij het aanpassen aan veranderende omstandigheden en trends. Daarnaast maken ze de werkomgeving aantrekkelijker voor alle generaties en klanten door diversiteit, inclusie en vernieuwing te bevorderen. Bovendien verminderen deze vernieuwingen verspilling van energie en tijd door inefficiënties in werkprocessen aan te pakken. Daarnaast verbeteren ze de productiviteit door het gebruik van moderne technologieën en samenwerkingsmethoden. 

Daarom is het nuttig om ook te bekijken hoe we de top 5 energieopwekkers verder kunnen stimuleren door de top 5 energiewegnemers aan te pakken. Hiermee kunnen organisaties niet alleen negatieve factoren wegnemen, maar ook positieve ontwikkelingen versterken.

1. Zinvol werk dat impact heeft

De eerste energieopwekker voor Generatie Z is werk dat duidelijk bijdraagt aan zowel het succes van het bedrijf als maatschappelijke waarde. Hierbij komt dat het voldoening geeft als je het project van het begin tot het einde afmaakt. Het updaten van sociale processen kan hier door duidelijke communicatie over doelen en verwachtingen te bevorderen. Young professionals kunnen hierdoor een beter begrip krijgen van hoe hun werk bijdraagt aan het grotere geheel. Dit geeft hen een gevoel van betekenisvolheid en betrokkenheid bij hun taken. 

2. Innovatie en creatieve vrijheid

De mogelijkheid om nieuwe ideeën te verkennen en creatieve oplossingen te implementeren, versterkt het gevoel dat je echt iets kan bijdragen en vergroot motivatie en engagement. Het bieden van flexibiliteit in werkmethoden en -tijden stelt werknemers in staat om hun creatieve ideeën te verkennen en implementeren op een manier die het beste bij hen past. Dit verhoogt hun gevoel van autonomie en stimuleert innovatie. 

3. Samenwerking en teamwerk

Bovendien hecht Generatie Z veel waarde aan het hebben van een hecht team waarin vertrouwen centraal staat en waarin het delen van ideeën en kennis vlot verloopt. Dit kan verder geüpdatet worden door leiderschap te stimuleren dat ruimte geeft voor autonomie en vertrouwen in het team, waardoor de noodzaak van micromanagement afneemt. Dit bevordert een cultuur van samenwerking en teamwerk, waarin ideeën vrijelijk kunnen worden gedeeld en verkend. 

4. Persoonlijke ontwikkeling en leerkansen

Dit omvat toegang tot trainingen en cursussen die de vaardigheden van young professionals verbeteren en hun carrière vooruithelpen, of het ontwikkelen van skills tijdens projecten. Door actief mogelijkheden voor zowel persoonlijke als professionele groei aan te bieden, zoals trainingen en mentorship, kan de organisatie de energiewegnemer bij een gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden tegengaan. Deze update bevordert een cultuur van continue groei en stimuleert de motivatie van werknemers. 

5. Waardering en erkenning

Generatie Z vindt het belangrijk om erkenning krijgen voor hun werk, zowel van leidinggevenden als collega’s. Dit geeft een boost en bevestigt dat de young professional op de goede weg is. Een passende update hierbij is het implementeren van moderne technologie en efficiënte processen, wat de werkomgeving verbetert en de frustratie vermindert die wordt veroorzaakt door verouderde systemen. Dit verhoogt de productiviteit en het gevoel van waardering en erkenning voor het werk dat wordt verricht. 

Aart Bontekoning benadrukt dat deze vernieuwingen niet alleen gunstig zijn voor Generatie Z, maar voor alle generaties binnen een organisatie. Door de energieopwekkers van Generatie Z te omarmen, kan een organisatie haar overlevingskansen vergroten, de werkomgeving aantrekkelijker maken voor alle generaties en verspilling van werkenergie en -tijd voorkomen. Bontekoning voegt toe: “De updates van de jongste generatie bevorderen de teamprestaties en brengen een organisatie bij de tijd. Vooral organisaties met een vergrijzend personeelsbestand hebben deze updates hard nodig om verspilling van tijd en energie te voorkomen. Gedateerde gewoontes nemen namelijk werkenergie weg bij alle generaties.” 

Enkele praktische tips en richtlijnen voor organisaties om sociale vernieuwingen en de genoemde updates effectief te implementeren zijn het creëren van een inclusieve werkcultuur, het aanbieden van flexibele werkstructuren en het investeren in continue opleiding en ontwikkeling. 

Het creëren van een inclusieve werkcultuur houdt in dat organisaties actief streven naar diversiteit en gelijkheid, waarbij alle werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, ongeacht hun achtergrond. Dit kan worden bereikt door beleid te implementeren dat discriminatie voorkomt en door programma's op te zetten die diversiteit bevorderen.

Het aanbieden van flexibele werkstructuren omvat het toestaan van verschillende werkregelingen, zoals telewerken, flexibele uren, en job-sharing. Dit stelt werknemers in staat om een werk-leven balans te bereiken die past bij hun individuele behoeften en omstandigheden, wat de tevredenheid en betrokkenheid verhoogt.

Investeringen in continue opleiding en ontwikkeling zijn essentieel om werknemers te helpen hun vaardigheden voortdurend te verbeteren en zich aan te passen aan veranderende bedrijfsbehoeften. Dit kan worden bereikt door het aanbieden van trainingen, cursussen, workshops en mentorprogramma's die gericht zijn op het ontwikkelen van zowel technische als zachte vaardigheden.

Deze punten worden ook dieper besproken in andere artikelen van Young Consultant, zoals "Het Belang van Persoonlijke Ontwikkeling voor Starters in Consultancy".

Conclusie

Al met al benadrukken Young Consultant en Aart Bontekoning in dit artikel het belang van het ondersteunen van Generatie Z op de werkvloer. Aart zegt: "Je hoeft het niet voor ze te doen. Dat werkt vaak niet. Werk met ze samen. Door actief te stimuleren dat Z’ers doen wat de meeste werkenergie opwekt, maken ze zelf hun werk en hun werkomgeving eigentijdser. Het zelf doen maakt Z sterker. Door als ervaren collega of manager jouw kennis toe te voegen, ontstaat er een mooie mix van ‘ervaringskennis en vernieuwing’. Veel meer coachend dan sturend, gelijkwaardig en niet top-down. Open en eerlijk”. Sociale vernieuwingen zoals deze zijn gunstig voor alle generaties binnen een organisatie, en het implementeren van een inclusieve werkcultuur, flexibele werkstructuren en continue opleiding zijn praktische stappen om deze vernieuwingen effectief te benutten.