Persoonlijk Advies

Consultancy Carrière: Een frisse wind

In gesprek met Daniëlle Schreurs over het onderwerp carrièreontwikkeling en de rol van Gen Z in consultancy.

Daniëlle Artikel (2)

Inleiding 

In een dynamische consultancyomgeving, waar innovatie en flexibiliteit steeds belangrijker worden, is het essentieel voor zowel young professionals als werkgevers om zich aan te passen aan de nieuwe normen en uitdagingen van de moderne werkplek. In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp van carrièreontwikkeling en de rol van Generatie Z in de dynamische wereld van consultancy. We zullen verkennen hoe deze nieuwe generatie professionals niet alleen een frisse wind kan brengen binnen organisaties, maar ook hoe werkgevers ruimte kunnen bieden voor hun groei en ontwikkeling. Hierdoor wordt groei en innovatie binnen het bedrijf gestimuleerd. Aan de hand van een gesprek met generatie-expert Daniëlle Schreurs,  gespecialiseerd in trend- en toekomst onderzoek, ontrafelen we de sleutelfactoren die bijdragen aan het succes van young professionals en hoe werkgevers kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling. 

 

Tips hoe Gen Z een fris perspectief naar de werkplek kan brengen 

Gelijkgestemden vinden  

Wanneer young professionals een bedrijf binnen komen worden ze nog niet direct zo serieus genomen als ze zouden willen. Om zo snel mogelijk impact te maken en een frisse wind te laten waaien binnen een organisatie, kunnen young professionals zich verenigen en zoeken naar gelijkgestemden binnen de organisatie. Daniëlle merkt op: “Door samen te komen en hun gezamenlijke doelen te bespreken, kunnen ze een kracht vormen die niet alleen hun persoonlijke ontwikkeling bevordert, maar ook bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf als geheel.” Het is van belang dat young professionals zichzelf aanmoedigen om openlijk ideeën te delen waardoor een inclusieve en ondersteunende werkomgeving ontstaat. Hierdoor besparen de young professionals onnodige moeite door het alleen proberen aan te kaarten van nieuwe perspectieven, maar kunnen ze samen hun stem vinden. 

Ondernemende Mentaliteit 

Gen Z’ers hebben vaak een hoog zelfbewustzijn en een verlangen om impact te maken. Dit uit zich in hun streven om het grotere plaatje te begrijpen en op een zinvolle manier bij te dragen aan de doelen van het bedrijf. Daniëlle zegt hierover: “Ze zijn niet tevreden met slechts het produceren van rapporten; ze willen begrijpen hoe hun werk past binnen de bredere context van de organisatie en hoe ze waarde kunnen toevoegen aan de missie ervan. Door als young professional de focus te leggen op hun ondernemende mentaliteit kunnen ze verfrissende perspectieven meenemen naar de werkvloer.”  

Feedbackcultuur 

Deze generatie staat bekend om haar openheid  en manier van feedback geven. Ze zijn niet bang om te vragen naar eerlijke beoordelingen van hun werk en zijn bereid om constructieve kritiek zowel te ontvangen als te geven, mits in een veilige werkomgeving. Door deze cultuur van open communicatie wordt een feedbackloop gecreëerd die niet alleen individuen helpt te groeien, maar ook bijdraagt aan de verbetering van teamprestaties en de ruimte geeft om fouten te maken. Young professional moeten dus blijven vragen naar en geven van feedback. Hierdoor ontstaat een tweerichtingsfeedback wat leidt tot discussie en nieuwe inzichten biedt.

Diversiteit en Inclusie 

Gen Z hecht grote waarde aan diversiteit en inclusie op de werkplek. Ze zijn voorstander van een werkomgeving waarin verschillende perspectieven worden gewaardeerd en gerespecteerd. Deze generatie is actief in het pleiten voor een diverse en accepterende cultuur, waarin iedereen gelijke kansen heeft en zich gewaardeerd voelt. “Bovendien zijn ze vaak degenen die kwesties als duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid naar voren brengen, en ze streven ernaar om een cultuur van activisme binnen organisaties te bevorderen. Dit laat duidelijk zien hoe Gen Z een kracht is in het streven naar vooruitgang.” aldus Daniëlle. 

Digitale Vaardigheden 

Generatie Z is opgegroeid met technologie wat hen een duidelijk voordeel geeft in het digitale tijdperk van vandaag. Ze zijn in staat om deze vaardigheden te benutten en innovatie te stimuleren, vooral op het gebied van processen en systemen. Daniëlle zegt hierover: “Hun diepgaande begrip van digitale tools stelt hen in staat om efficiënter te werken en nieuwe manieren van zakendoen te verkennen, waardoor ze een belangrijke rol spelen in de digitale transformatie van organisaties. Hierbij is generatie Z in staat om kennis makkelijker uit te wisselen en creatiever kennis te presenteren.” Young professionals kunnen dus een frisse wind vormen door de focus te leggen op hun digitale voorsprong en een grote bijdrage leveren aan de digitalisering binnen bedrijven.  

 

Manieren waarop werkgevers ruimte kunnen creëren voor het frisse perspectief en de persoonlijke ontwikkeling van Gen Z 

Gelijkwaardigheid 

Het is belangrijk om samen te werken met young professionals op basis van gelijkwaardigheid en met minder nadruk op hiërarchie. Door naast hen te staan en open te staan voor hun ideeën, kunnen organisaties profiteren van nieuwe perspectieven en innovatieve benaderingen. Hierdoor kun je als werkgever een betere balans bieden tussen leermomenten en het creëren van vertrouwen. Daniëlle zegt hierover: “Neem ze daarbij vanaf dag één serieus en betrek ze bij besluitvormingsprocessen. Wanneer zich dilemma's voordoen die young professionals aangaan, is het essentieel om hierover in gesprek te gaan met hen, omdat zij vaak een ander perspectief hebben dat waardevol kan zijn voor het vinden van effectieve oplossingen.” 

Inclusiviteit en Mentorship 

Het is belangrijk voor werkgevers om te streven naar een inclusieve werkcultuur en mentoringsmogelijkheden te bieden, waarbij Gen Z’ers hun vaardigheden kunnen verkennen en zich ondersteund voelen. “Hoewel young professionals veelal autonoom zijn en veel kunnen bereiken, zijn ze ook gewoon jonge mensen die continu aan het ontwikkelen zijn en kunnen worstelen met het stellen van prioriteiten en vooruitdenken. Ze hebben daarom steun en veiligheid nodig om te kunnen groeien.” voegt Daniëlle toe. Een mentor kan een veilige ruimte bieden voor feedback en begeleiding, waarbij een coachende benadering wordt gehanteerd in plaats van oplossingen op te leggen. Dit biedt young professionals de ruimte om hun onzekerheden te uiten en zich te ontwikkelen binnen een ondersteunende omgeving. Door voldoende ruimte te geven voor fouten, ontstaat er een optimale omgeving voor groei en ontwikkeling.

Diversiteit in Teams 

Werkgevers kunnen generatieverscheidenheid binnen teams waarborgen. Door teamleden te selecteren uit verschillende leeftijdsgroepen en ervaringsniveaus worden een scala aan perspectieven vertegenwoordigt. “Dit lijkt misschien in eerste instantie een langzaam proces, maar leidt uiteindelijk tot betere resultaten.” Aldus Daniëlle. Dit is vooral relevant gezien de unieke kenmerken en kijk op de wereld van Generatie Z, die een frisse blik kunnen werpen op traditionele werkmethoden en bedrijfsprocessen. 

Carrièreontwikkelingsmogelijkheden  

Bedrijven moeten investeren in continue educatie en ontwikkeling. Specifiek voor Gen Z’ers die vanaf dag één op zoek zijn naar ontwikkelingsmogelijkheden. Door trainingen, workshops en mentorprogramma’s aan te bieden die zowel technische als soft skills bevorderen, kunnen Gen Z’ers professioneel groeien. Het stelt hen in staat om niet alleen hun vakbekwaamheid te verbeteren, maar ook om essentiële vaardigheden zoals communicatie, samenwerking en leiderschap te ontwikkelen, wat hen helpt om hun frisse perspectief te benutten en tegelijkertijd hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te stimuleren. Hierbij is de flexibiliteit van zowel de keuze voor ontwikkeling als het tijdstip van belang en hechten Gen Z’ers waarde aan ontwikkelingsprogramma’s die hyperpersoonlijk zijn. 

Evenwichtige Werkomgeving  

“GenZ legt de lat voor zichzelf erg hoog. Ze zijn ook opgevoed met het idee: je bent verantwoordelijk voor je eigen succes. Dat vereist goede begeleiding bij het stellen van prioriteiten in de zoektocht naar de juiste balans”, Aldus Daniëlle. Door een mensgerichte werkomgeving te bevorderen waar individuen volledig kunnen bijdragen, rekening houdend met zowel sterke als zwakke punten, kan mentale gezondheid worden ondersteund en burn-outs voorkomen.”. Gezien de mentaliteit en hoge lat van Gen Z’ers is het extra van belang om een goede balans tussen werk en privé te erkennen. Dit vereist niet alleen flexibiliteit en ondersteuning, maar ook aandacht voor de mentale gezondheid, waarbij elke young professional uniek is. 

Wat kunnen beide partijen doen? 

Ga zoveel mogelijk naar kantoor! Hybride werken brengt unieke uitdagingen met zich mee voor young professionals. Terwijl deze flexibiliteit voordelen biedt, zoals een betere werk-privébalans, kan het voor jongeren lastiger zijn om een netwerk op te bouwen en de bedrijfscultuur te begrijpen. Het persoonlijke contact op kantoor biedt niet alleen de mogelijkheid om relaties op te bouwen en een beter begrip te krijgen van de bedrijfscultuur, maar vergroot ook de zichtbaarheid en erkenning binnen de organisatie. 

Daarnaast werkt het belang van mentorship ook andersom. Hierbij worden young professionals aangemoedigd om zichzelf als mentor te zien, waarbij ze hun ervaringen, kennis en frisse perspectieven delen met de oudere generatie. Deze omgekeerde mentorrelatie biedt niet alleen nieuwe inzichten en innovatieve benaderingen voor uitdagingen binnen de organisatie, maar creëert ook een waardevol platform voor wederzijds leren en groei tussen generaties. 

 

Conclusie 

Het gesprek met Daniëlle biedt waardevolle inzichten in hoe Gen Z een fris perspectief naar de werkplek kan brengen, waarbij o.a. diversiteit, samenwerking en technologische bekwaamheid worden benadrukt. Werkgevers kunnen op hun beurt een omgeving creëren die bevorderlijk is voor persoonlijke ontwikkeling en innovatie door mentorship aan te bieden, inclusiviteit te bevorderen en evenwichtige werkwijzen te stimuleren. Door deze strategieën te integreren, kunnen organisaties de groei van young professionals ondersteunen en de algehele prestaties verbeteren. Ook belichten we de strategieën die beide partijen kunnen toepassen om samen een innovatie binnen het bedrijf te stimuleren.  


Daniëlle Schreurs van FutureMap brengt doorlopend in kaart wat jongeren motiveert en inspireert en deelt deze inzichten tijdens lezingen en workshops om binnen organisaties: de samenwerking tussen jong en oud te verbeteren; de aantrekkingskracht op jonge professionals te vergroten; het toekomstbewustzijn van álle generaties te vergroten. 


Nieuwsgierig? Ga naar de website van FutureMap