Persoonlijk Advies

Mount Consulting

Mount is een consulting bedrijf binnen de financiële sector. Binnen deze sector, verlenen zij services op de gebieden van Finance en Risk. Als groeiend bedrijf leggen ze de nadruk op transparantie, expertise, en ondernemerschap.

Logo Mount Consulting
Vrouwelijke Collega's mount consulting hebben werkbespreking

CFO & CRO transformaties binnen de financiële sector

Er bestaat geen twijfel over dat data een kernactivum is voor elk bedrijf, maar velen worstelen nog steeds om waarde uit diezelfde data te halen. Data-teams besteden te weinig tijd aan hun analyse vanwege het ontbreken van datakwaliteit, juiste context of het ontvangen van de juiste prioriteiten. Dit leidt tot gedeeltelijke of vertraagde levering van gegevens, marginaal gebruik van de beschikbare expertise en algehele frustratie. Hoewel er geen enkele oplossing is voor dit probleem, geloven wij dat aanzienlijke verbetering alleen kan worden bereikt door de juiste mix en timing van expertise, technologie en data.

Gesprek kantoor Mount Consulting

Over Mount Consulting

Mount Consulting is gespecialiseerd in het ontwerpen van strategieën en bedrijfsmodellen, waarbij zij organisaties helpen bij het definiëren van strategische doelstellingen, het ontwikkelen van effectieve bedrijfsmodellen en het waarborgen van regelgeving via Financiële & Risicogovernance en het ontwerp van ESG-datadiensten.

De diensten op het gebied van Architectuur en Gegevensbeheer die Mount Consulting aanbiedt, richten zich op het creëren van een heldere en robuuste architectuur die financiën, risico's, front office en back office in lijn brengt. Dit omvat het ontwerpen van Ondernemingsarchitectuur, Data (Integratie) Architectuur, Datamodellering en het ontwerpen van een Gegevensbeheerraamwerk. 

 

Mount Consulting

De diensten voor optimalisatie van boekhouding en rapportage van Mount Consulting helpen organisaties efficiënt te voldoen aan IFRS, meerdere GAAP en rapportagevereisten, inclusief Basel, Solvency II, DNB/ECB en Duurzame Financiën. Dit omvat Rapportageanalyse, Ontwerp van rapporten en rapportageprocessen, en integratie van ESG in het zakelijke landschap.

In Transformations biedt Mount Consulting advies- en implementatiediensten voor het ontwerpen van een robuuste architectuur en bedrijfsmodel, naleving van boekhoud- en rapportagevereisten, en het voldoen aan regelgeving. Hierbij horen Ontwerp van Verandergovernance, Ontwerp van Projecten & Programma's, en Uitvoering van Veranderingen om transformaties in de end-to-end waardeketen te beheren.

 

Goeman Borgesiuslaan 77
Utrecht
recruitment@mount.consulting
Werkbespreking Young Professionals Mount Consulting